Využite online objednanie na vyšetrenie cez eČasenku a nečakajte zbytočne v čakárni na vyšetrenie.

Viac info eČasenke

Činnosť ambulancie gynekológie a pôrodníctva

Činnosť ambulancie gynekológie a pôrodníctva

Poskytujeme nadštandardnú starostlivosť v celom odbore gynekológia-pôrodníctvo

Zabezpečujeme komplexnosť
- diagnostiku problému v ambulancii a v prípade potreby operačná terapia v nemocnici

Preventívne prehliadky žien nad 18 rokov raz ročne vrátane palpačného vyšetrenia s následným ultrazvukovým vyšetrením
- ultrazvukové gynekologické vyšetrenie s možnosťou farebného Dopplerovského vyšetrenia

Vyšetrenia prsníkov, s doporučením ultrazvukového vyšetrenia, resp. mamografického vyšetrenia prsníkov, samovyšetrovanie prsníkov, poučenie a inštruktáž pacientiek

Diagnostika, terapia a dispenzarizácia gynekologických ochorení
Poradňa antikoncepci a následne sledovanie užívateliek antikoncepcie

Diagnostika a terapia zápalov vonkajších a vnútorných rodidiel
- odber materiálu na vyšetrenie chlamýdii, mykoplaziem, ureaplaziem, mnohých druhov baktérií a mykóz
- odber HPV infekcie (human papillomavirus)

Diagnostika všetkých druhov sterility a ich prvotná terapia
Diagnostika a terapia klimakterického syndrómu a následne  sledovanie pacientiek
Vyhľadávanie žien s inkontinenciou /únikom moču/ a ich terapia

Očkovanie proti HPV
- vrátane vyšetrenia HPV (human papiloma vírus)

Detská gynekológia

Prenatálna starostlivosť pre ženy s fyziologickou a rizikovou tehotnosťou, základný sonografický skríning v každom trimestri gravidity
- odber krvných vzoriek na vyšetrenie trombofilných mutácii (Faktor V Leiden, MTHFR, Prothrombín FII)
- vyšetrenie nuchálnej translucencie v 12.-13. týždni tehotnosti
- vyšetrenie pohlavia plodu z krvi matky od 10. týždňa tehotnosti
- ultrazvukové vyšetrenie plodu v 20.-21. týždni tehotnosti
- 3D vyšetrenie plodu
- 4D vyšetrenie plodu (real-time 3D)
- nahrávka vyšetrenia na CD/DVD, USB
- vyšetrenie fetálneho fibronektínu (najpresnejší marker hroziaceho predčasného pôrodu)

V budúcnosti pripravujeme
- ultrazvukové vyšetrenie prsníkov s možnosťou priameho odberu vzorky
- vyšetrenie pohlavia plodu z krvi matky od 11. týždňa tehotnosti
- kardiotokografické vyšetrenie plodu (sledovanie oziev plodu)
- vyšetrenie fetálneho fibronektínu (najpresnejší marker hroziaceho predčasného pôrodu)
- rozšírená kolposkopia s možnosťou biopsie krčka maternice
- videokoposkopia

Sprostredkujeme
- asistovaná reprodukcia (vyšetrenie spermiogramu, konzultácia v špecializovanom centre)
- genetické konzultačné vyšetrenia
- urodynamické vyšetrenie
- iné odborné vyšetrenia lekármi, špecialistami v iných oboroch
- možnosť výberu pôrodníka (po dohovore s lekárom)
- možnosť výberu operatéra (po dohovore s lekárom)

Preventívne prehliadky

prehliadka

Preventívne prehliadky žien nad 18 rokov raz ročne vrátane palpačného vyšetrenia s následným ultrazvukovým vyšetrením


Viac

Vyšetrenia prsníkov

Vyšetrenia prsníkov

Vyšetrenia prsníkov, s doporučením ultrazvukového vyšetrenia, resp. mamografického vyšetrenia prsníkov, samovyšetrovanie prsníkov, poučenie

Viac

Diagnostika, terapia

prehliadka

Diagnostika, terapia a dispenzarizácia gynekologických ochorení. Diagnostika a terapia zápalov vonkajších a vnútorných


Viac

Poradňa antikoncepcie

prehliadka

Prenatálna starostlivosť pre ženy s fyziologickou a rizikovou tehotnosťou. Poradňa antikoncepcie a následne sledovanie užívateliek


Viac

Prvá návšteva

Na prvé vyšetrenie kladieme veľký dôraz, nakoľko zohráva dôležitú úlohu ďalšej starostlivosti. Na prvú návštevu sa môžete prihlásiť telefonicky alebo emailom na prolife.urban@gmail.com

Zmluvné vzťahy

Partneri

Kontakt

ambulancia a sídlo:
 Senný trh 1, 945 01 Komárno
+421 35 77 25 920
prolife.urban@gmail.com